Osnovni pojmovi u zaštiti bilja

Više
24 dec 2017 21:22 #31016 od Dželatović Slavica
Dželatović Slavica je napravio novu temu: Osnovni pojmovi u zaštiti bilja
Rezidue - količina aktivne materije pesticida, njegovih dodatnih materija i derivata na ili u biljci, biljnom delu ili animalnom proizvodu, koji se nalazi u prometu, a namenjen je ishrani. Mere se delovima pesticida na milion delova hrane - ppm (mg/kg ili g/t).
Toleranca - (maksimalno dozvoljena koncentracija, MDK) - najveća dozvoljena količina pesticida ili njegovih metabolita koja se sme nalaziti u ili na namirnicama u trenutku njihovog stavljanja u promet. Izražava se u ppm (mg/kg).
Karenca - najkraći vremenski period, koji mora proteći od poslednje primene pesticida do prve berbe, žetve, otkosa ili puštanja stoke na ispašu. Izražava se u danima.
Radna karenca - najkraći vremenski period, koji mora proteći od poslednje primene pesticida do ulaska na tretiranu površinu ili u prostor.
Fitotoksičnost - negativni uticaj sredstava za zaštitu na korisne biljke odnosno, oštećenje biljke nakon primene istih. Postoje tri grupe biljaka koje možemo oštetiti, a to su biljke koje tretiramo, susedne biljke, ako u trenutku tretiranja duva vetar i sledeće biljke, koje će biti gajane na istom zemljištu.
Rezistentnost - pojava postepenog snižavanja delovanja nekog sredstva na određenu vrstu, izazvana neželjenom selekcijom prirodno otpornih jedinki.
Perzistentnost - stepen održivosti materije u prirodnim uslovima, odnosno mera kojom se izražava koliko dugo sredstvo ostaje u aktivnoj formi na mestu tretiranja ili u okolini.
Doza - određena količina sredstva za zaštitu bilja, koja se primenjuje na jedinicu površine, tonu robe i sl. (kg,l/ha, kg/t) odnosno količina sredstva za zaštitu bilja, koja je potrebna kako bi se postigao određeni efekat.
Koncentracija - količina aktivne materije sredstva za zaštitu bilja u datoj zapremini ili težini formulacije izražena u procentima (%).Slavica Dželatović, dipl.ing zaštite bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.476 sekundi