Pegavost lišća lucerke i crvene deteline-Siniša Nedeljković

Više
12 dec 2017 09:31 #30935 od Nedeljković Siniša
Nedeljković Siniša je napravio novu temu: Pegavost lišća lucerke i crvene deteline-Siniša Nedeljković
Prouzrokovači bolesti su gljive Pseidopeziza medicaginis i P.trifolii.Obe ove parazitske vrste imaju skoro identično razviće. Široko su rasprostranjene u svetu i u povoljnim uslovima za razvoj parazita mogu da pričine značajne štete.Ako su proleće i leto kišoviti,intenzivnije se razvijaju i izazivaju masovno sušenje i opadanje lišća.Stabla ostaju ogoljena i dobija se seno lošijeg kvaliteta.Ako obole mlade biljke one mogu u potpunosti da izumru.Pri gajenju lucerke i crvene deteline za seme obolele biljke daju manje semena i ono je lošijeg kvaliteta.
Simptomi se ispoljavaju na taj način što se na lišću javljaju sitne okrugle pege,koje su u početku žućkaste a zatim dobijaju mrku boju da bi na kraju postale skoro potpune crne.Broj pega na jednom listu može da bude jako veliki,tako da se međusobno spajaju u kom slučaju čitava liska ili njen veći deo biva zahvaćen.Tkivo unutar pega nekrotira,suši se i listovi opadaju.U sredini pega,obično s lica,zapažaju se crna okrugla telašca koje predstavljaju apotecije parazita.Na lucerki pegavost se javlja i na lisnim peteljkama i stablu.Na stablu pege su izduženijeg oblika I sa glatkim obodom.
U razvojnom ciklusu ovih gljiva postoji samo askusni stadijum.One prezimljavaju apotecijama,koje se obrazuju pojedinačno ili u grupama u zoni pega.U apotecijama se obrazuju brojni askusi sa askosporama.U proleće askospore ostvaruju primarne zaraze.Posle toga se formiraju nove apotecije i u toku vegetacije mogu da se pojave više generacija apotecija,čije askospore služe za širenje zaraze.Rasejavanje askospora je putem vetra i zaraze se šire sve više,zahvatajući nove površine.Vlaga ima veliki uticaj na oslobađanje askusa iz apotecija i klijanje askospora,a time i širenje bolesti.
Pošto vlaga utiče na razvoj i širenje bolesti,preporučuje se setva u redove.Na taj se način pojačava strujanje vazduha i smanjuje vlažnost vazduha u usevu.Ukoliko se zapazi jača zaraza treba,pre nego se lišće osuši i opadne,izvršiti kosidbu.Hemijske mere se koriste prvenstveno u proizvodnji semenskih useva, primenom fungicida na bazi:cineba,bakar hidroksida,bakar oksihlorda,propineba itd.
Dipl.ing.Siniša Nedeljković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.405 sekundi