Colletotrichum capsici-Ljiljana Jeremić

Više
13 okt 2017 09:42 #30353 od Jeremić Ljiljana
Jeremić Ljiljana je napravio novu temu: Colletotrichum capsici-Ljiljana Jeremić
Colletrotrichum capsici je prouzrokovač antraknoze paprike.Može doći do značajnih gubitaka u proizvodnji kada se patogen ne suzbija odgovarajućim hemijskim meram a i kada su povoljni vremenski uslovi za razvoj parazita.Berba paprike je u toku na našem području.Uočili smo simptome antraknoze na plodovima paprike.Mikroskopski smo utvrdili postojanje konidija (skinute su sa pega sa plodova) ovog parazita.
Simptomi bolesti
Simptomi se javljaju u toku zrenja na zrelim ređi su na zelenim plodovima paprike.Mogu se javiti i na listovima i stablu u ranijem periodu.Zrenjem plodova se povećava osetljivostna infekcije.Na plodovima su pege ulegnute kružnog oblika i mogu biti prečnika i do 30 mm.Na pegama se mogu uočiti acervule sa bledoružičastim sporama.Na stablu pege su nepravilnog oblika,sivomrke boje sa tamnim oreolom kao i na listovima.Na zaraženim plodovima paprike javljaju se i sekundarni patogeni i brzo dolazi do propadanja plodova.
Ciklus razvoja
Gljiva prezimljava na zaraženim biljnim ostacima i prenosi se semenom.Širenje tokom vegetacije se vrši konidijama koje se formiraju na acervulama,raznose se vodom tokom navodnjavanja,kišnim kapima i insektima.Konidija klija i obrazuje apresoriju kojoj gljiva uzima hranljive materije za razvoj.Koji će biti nivo infekcije zavisi pre svega od prisustva slobodne vlage a posebno vlažnosti dela biljke na kojoj se razvija.Kada je duži period visoke relativne vlage i kiše povećava se intenzitet infekcije.Optimalne temperature za infekciju su od 20-24 º C.
Suzbijanje patogena
Najznačajnije mere suzbijanja su korišćenje zdravog semena i primena najmanje trogodišnjeg plodoreda.Značaj u smanjenju infekcionog potencijala gljive je uklanjanje zaraženih biljaka .Potrebno je izvršiti uklanjanje biljnih ostataka.Potrebno je obaviti i dezinfekciju zemljišta primenom preparata Basamid granulat 45 dana pre rasađivanja u količini od 60g/m² .Tokom vegetacije potrebno je obaviti preventivne tretmane primenom fungicida na bazi a.m.mankozeb(Mankogal 80,Dithane M45),propineb(Antracol,Nijansa) u povoljnim uslovima za razvoj bolesti i na bazi a.m. difenokonazol(Sekvenca,Score,Hemokonazol i drugi).

Savetodavac za zaštitu bilja
Ljiljana Jeremić
Prilozi:

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.479 sekundi