Preporuke za skladištare kukurza

Više
05 okt 2017 06:30 #30264 od Kostić Vladimir
Kostić Vladimir je napravio novu temu: Preporuke za skladištare kukurza
Pre prijema zrnaste robe

1. Проверити статус и хигијену складишта и окружења, тј. силосних ћелија предвиђених за пријем зрнастих култура, пријемних кошева, svih transportera, sušare za zrnaste kulture, aspiracionog sistema и prostorije za čuvanje uzoraka и извршити њихово детаљно чишћење (свако место, све мртве углове и удубљења у која зрнена маса може да доспе и остане до новог чишћења) и дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију; извршити санацију грађевинских недостатака у складишту, тј. затварање свих пукотина и отвора ради спречавања развоја и појаве штеточина;
2. Проверити исправност уређаја за мерење температуре (Правилник о метролошким условима за силотермометре ("Сл. Лист СРЈ", бр. 80/94, 28/96 и 12/98)) и проветравање зрнене масе кукуруза, путем активне или контролисане вентилације;
3. Проверити исправност уређаја за примену фумиганата и контактних инсектицида у cilju сузбијањa складишних инсеката, kako bi se izbegla nova оштећења зрна кукуруза и потенцијалнi развој микроорганизама.
Pri prijemu zrnaste robe
1. Utvrditi pokazatelje kvaliteta zrnaste robe;
2. Pripremiti zrnaste robu za uskladištenje, tj. izvršiti njeno čišćenje, sušenje i razvrstvanje. У skladu sa: Zakonom o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br. 41/09), Правилникom о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутог теста, ("Сл. List SRJ", br. 52/95 i "Sl. SCG", br. 56/2003), Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje (Sl. Glasnik RS 4/2010) и Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Sl.glasnik RS 25/2010), organizovati prijem ispravnog kukuruza u skladišta.

Skladištenje kukuruza

1. Pripremiti prijemna mesta, ako ih ima više, pokušati razvrstati kukuruz u odnosu na procenat vlage (vlaga se određuje brzim meračima);
2. Пrečistiti kukuruz pre stavljanja u silo ćelije;
3. Обавезно одвојити род 2017. године од прошлогодишњег рода;
4. Ukoliko kukuruz ima vlagu iznad 15% obavezno osušiti;
5. Nakon sušenja (ukoliko postoje uslovi ohladiti kukuruz) i vršiti stalnu kontrolu vlažnosti, temperature i provetrenosti, po potrebi vršiti aeraciju (eleviranje);
6. Kukuruz držati na 14% vlage tokom skladištenja, vizuelno plesniv odbaciti;
7. Dnevno meriti temperaturu na nivou silosnih ćelija;
8. Kontrolu parametara u silosu (sadržaj vode, plesni) vršiti svake 2 nedelje;
9. Pratiti prisustvo skladišnih štetočina (insekata);
10. Primeniti dozvoljene fungicide u skladištu, koji deluju preventivno na sprečavanje širenja gljiva i stvaranje novih žarišta;
11. Ukoliko u silosima ne postoje sušare a zrno ima povećanu vlagu i koristiće se za ishranu stoke, preporučljivo je konzervisati ga sredstvima za sprečavanje razvoja plesni na bazi propionata i organskih kiselina;
12. Рedovna kontrola na prisustvo plesni i mikotoksina kod dužeg skladištenja – najvažnije pravilno uzorkovanje, preporuka po EU Direktivi EC/401/2006 ( u prilogu).

Vladimir Kostić, dipl. inž. zaštite bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.373 sekundi