Izbor lokacije za podizanje vinograda u organskoj proizvodnji

Više
31 maj 2017 10:16 #28240 od Konstantinović Nemanja
U Srbiji su definisani vinogradarski rejoni, podrejoni i vinogorja u okviru kojih postoje optimalni agroekološki uslovi za vonogradarsku proizvodnju.Potencijal neiskorišćenih površina je veliki, te izbor lokacije ne bi trebalo da postavlja veći problem.Prednost treba dati južnim ekspozicijama, blago nagnutim i dobro osunčanim terenima.Loza dobro uspeva na velikom broju različitih tipova zemljišta.
Nije preporučljivo podizanje vinograda na onim zemljištima gde je potrebno da se izvode obimni i grubi meliorativni zahvati.Ako se zemljište mora krčiti, potrebno je da se pažljivo uklone svi ostaci korena predhodnih kultura, a u narednih pet godina zemljište mora da se odmara.Najbolje je za to vreme na njemu gajiti strna žita, bar tri godine, a onda leguminoze koje će poslužiti kao zelenišno đubrivo.
Organska proizvodnja grožđa, pored osnovnih principa, postavlja dopunske, specijalne zahteve, koji su regulisani Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima.Vinograd može da se podiže na parcelama koje su dovoljno udaljene od industrijskih i drugih objekata, koji su potencijalni zagađivači.Odabrana parcela mora biti udaljena bar 50 m od važnijih saobraćajnica na kojima je frekvencija do 100 vozila na sat ili najmanje 20 m ako je odvojena živom ogradom u visini od 1,5 m.Ako se na susednim parcelama gaji vinova loza konvencionalnim metodama one moraju biti udaljene bar 10 m ili 5 m ako između njih i parcele sa organskom proizvodnjom postoji zeleni pojas ili druga fizička prepreka u visini od najmanja 1,5 m.Zbog svojih specifičnih zahteva, organska proizvodnja najuspešnije može da se organizuje i kontroliše na manjim parcelama.

Dipl.ing.Nemanja Konastantinović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.476 sekundi
Powered by Kunena Forum