Ishrana biljaka

Više
24 dec 2019 14:05 #39699 od Miladinović Milanka
Miladinović Milanka je napravio novu temu: Ishrana biljaka
Pravilan rast i razvoj biljaka zahteva izbalansiranu ishranu hranljivim elementima koji se nalaze u zemljištu.Prema svojoj ulozi i značaju hranljivi elementi se dele na makro i mikroelemente. Makroelemente je moguće podeliti na primarne i sekundarne, primarni su oni bez kojih biljke ne mogu da rastu niti da se razvijaju i biljke ih sadrže u većim količinama. Najznačajniji makroelementi su azot, fosfor i kalijum.
Sekundarni makroelementi imaju istu ulogu kao i primarni makroelementi, ali su biljkama potrebni u manjim količinama.U grupu sekundarnih makroelemenata spadaju: bor, mangan, molibden, gvožđe i cink. Oni imaju važnu ulogu u pojedinim funkcijama metabolizma u procesu ishrane biljaka i njihovo prisustvo pojačava i nadopunjuje efekat makroelemenata.
Azot je važan i neophodan makroelement koji učestvuje gotovo u svim procesima koji se dešavaju u biljci na posredan ili neposredan način. Azot pre svega u značajnoj meri utiče na visinu prinosa i njegova glavna uloga se ogleda u proizvodnji hlorofila i sintezi proteina, tako da u velikoj meri utriče na kvalitet proizvoda.Sam azot se u zemljištu nalazi u obliku organskih i mineralnih jedinjenja, organski azot se nalazi u humusu i on postaje pristupačan biljkama u procesu mineralizacije. Mineralni azot u zemljištu obuhvata amonijačni, nitratni i amidni azot, pri čemu biljke iz zemljišta najlakše usvajaju azot u amonijačnom i nitratnom obliku.
Fosfor je gradivni element koji ulazi u sastav mnogih organskih jedinjinjenja i veoma je važan za procese oplodnje kao i za dobro ukorenjavanje i razvoj korenovog sistemna. Biljke usvajaju fosfor u toku cele vegetacije, ali najintezivnije na početku vegetacije. Za biljke je najbitnije prisustvo lakopristupačnog fosfora u zemljišnom rastvoru.
Kalijum spada u makroelemente koji ne ulaze u sastav biljnih organskih jedinjenja. Kalijum je zastupljeniji u vegetativnim nego u reproduktivnim delovima, on utiče na vodni režim biljaka, aktivira enzime, stimuliše rast mladog tkiva, podstiče rad fermenata, a sve to doprinosi većoj otpornosti biljaka na bolesti i poleganje.
Milanka Miladinović
PSSS Jagodina

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.395 sekundi