Porast stabla (vlatanje) kod žita- Zoran Milosavljević

Više
11 apr 2019 12:02 #37064 od Milosavljević Zoran
Zbog kasne setve kasnile su i faze razvića biljaka ozimih strnih žita.Faza bokorenja 80% se odvijala posle druge dekade marta meseca.Zbog visokih temperatura (iznad 20 stepeni C) biljke su prošle u fazu porasta stabla (vlatanje,kolenčenje) nešto pre punog bokorenja..Do početka porasta stabla je vegetativna faza razvića,dok je od početka vlatanja generativna faza razvića jer počinju da se razvijaju generativni organi biljke.
Začetak primarnog stabla i začetak klasa stvaraju se kod žita još u fazi bokorenja.Tada su članci stabla veoma kratki (nisu duži od prečnika stabla),kolenca zbijena pa imaju izgled koncentričnih prstenova.Oni se nalaze pri osnovi začetka klasa.Dalji porast stabla se odvija tako što prvo raste donja internodija,a sa njom istovremeno počinje da raste i začetak klasa.Odmah za prvom internodijom počinje da raste i druga,pa treća itd.i svaka naredna je duža od predhodne.Daljim rastom vršni članak se podiže u unutrašnjost lisnog rukavca i izlazi iznad zemlje.Trenutak kada se na glavnom izdanku pojavi prvo kolence iznad površine zemlje koje se unutar njegovog lisnog rukavca može prstima opipati naziva se porast stabla odnosno vlatanje.U daljem porastu internodije se izdužuju i stablo raste,da bi se na kraju na vršnoj internodiji iz rukavca vršnog lista pojavio klas.Dužina faze vlatanja zavisi od vrste i uslova spoljne sredine.U toj fazi porast je najintezivniji zbog čega je potrebno da su biljke u tim fazama obezbeđene svim činiocima rasta i razvića,naročito vodom i hranivim materijama.Obezbeđenje harmoničnih odnosa među činiocima rasta i razvića u proizvodnji se stvaraju uslovi da pojedine faze rasta i razvića protiču normalno prema osnovnim biološkim zahtevima biljke.U protivnom može se desiti da dođe do brzog porasta i usporenog razvića,usporenog porasta i brzog razvića,i sporog porasta i sporog razvića. Zato je i prihrana u fazi bokorenja najznačajnija mera u nezi biljaka žita.
Dipl.ing.ratarstva Zoran Milosavljević

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.385 sekundi
Powered by Kunena Forum