Kukuruz šečerac ( zea mays ssp sacharola sturt.)

Više
11 apr 2019 09:37 #37063 od Pantelić Ljubodrag
Pantelić Ljubodrag je napravio novu temu: Kukuruz šečerac ( zea mays ssp sacharola sturt.)
Kukuruz šećerac je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice poaceae, podfamilija poniconiadae pod lea. Ima smežurano zrno jer sadrži malo skroba, a više dekstrina. Najrašireniji šećerci potiču od zubana, manje od tvrdunca a njmanje od kokičara.
Dobro uspeva na prirodno plodnim strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja su obezbeđena vlagom. Optimalna ph reakcija zemljišta je slabo kisela do neutralna. Nije preporučeno gajenje u monokulturi.. Kako bi se izbegle bolesti i štetočine a delom zbog degresivnog delovanja monokulture. Treba ga gajiti u uslovima gdeje omogućeno navodnjavanje, minimalna temparaturaza nicanje je 10 oC, optimalna 29 oC, najbolje rezultate u proizvodnji postiže na temparaturi od 25 do 29 oC. Biljka izmrzava na -1 do -2.
Đubrenje zemljišta treba raditi prema rezultatima agrohemijske analize. Prihranjivanje obaviti 1-2 puta prema urađenoj analizi.Prvo prihranjivanje izvodimo kada biljke odrastu 10-15 cm u visinu, drugo kada budu biljke u porastu oko 40-50 cm. Nakon prihranjivanja najbolji efekat će se postići kada se površinski sloj zemljišta plitko okopa ili kultivira.
Setvu obavimo tokom II polovine aprila do polovine jula. Setvu obavimo sukcesivno kako bi se omogućio duži period berbe svežih klipova. Setva se obavlja svakih 15 dana. Sledeća se obavlja kada prethodno posejani kukuruz nikne. Za setvu je potrebno obezbediti 12-15kg semena, što zavisi od krupnoće semena, vremena setvei klijavosti semena. Najčešće se seje u redove 70 x20 cm ili 95x25cm. Raniji hibridi se seju gušće a kasniji ređe. Dubina setve se podešava na 4-5 cm. Da bi se klicanje odvijalo ujednačeno i brže pripremu zemljiđta obavimo što bolje.
Pre setve u zemljište uneti insekticide za suzbijanje krtičnjaka i podgrizajućih sovica. Takođe se moraju koristiti herbicidi za suzbijanje korova (najbolje posle setve i pre klijanja useva). Veoma je važno vreme da se klipovi oberu pravovremeno. Klip koji još nije stasao poznaje se po nedovoljno poraslim zrnima vodnjikavim sadržajem u njima. U mlečnoj zrelosti zrna „najedraju“, puna su mlečnog soka i šećera koji brzosa nastupanjem voštane zrelosti, prelazi u skrob. Klip se mora brati u fazi mlečne zrelosti u kome se sa tom operacijom kasnilo.
Sadržaj šećera je najveći izjutra do 10 sati kada treba obaviti i berbu.
U ubranom klipu nastavlja se proces preobraćanja šećera u skrob i taj proces je uveliko brži ukoliko je temparatura viša. Zbog toga se ubrani klipovi moraju odmah konzervisati ili upotrebiti. Duže transporte obavljati u hladnjačama.
Prinos kukuruza šećerca se može kretati oko od 8-20 t/ha klipa ili 25t/ha zelene mase za ishranu stoke.
Kombinacija hibrida, rokove setve, izbor parcele i navodnjavanjem kampanja berbe može trajati dva meseca.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.297 sekundi