Izbor hibrida kukuruza za setvu 2019.godine-Snežana Stojković-Jevtić

Više
14 mar 2019 14:28 #36648 od Stojković-Jevtić Snežana
Prilikom izbora hibrida kukuruza za setvu 2019. godine treba voditi računa o sledećim osobinama:
-dužini vegetacije,
-prinosu,
-kvalitetu zrna,
-čvrstini stabljike,
-tolerantnosti na sušu,
-tolerantnosti na biljne bolesti i štetočine
Sem ovih ,najvažnijih ,osobina za izbor hibrida treba imati u vidu i strukturu setve na gazdinstvu ,učešće kukuruza kao preduseva za druge kulture a naročito za pšenicu.Poželjno je na gazdinstvu gajiti veći broj hibrida različitih osobina radi osiguranja visokih i stabilnih prinosa ,bolje organizacije radova ,opreme i drugih kapaciteta.U današnje vreme naročito je važno da se hibridi kukuruza mogu lako mehanizovano sređivati pri čemu treba posebno voditi računa o čvrstini stabljike hibrida i položaju klipa na stabljici u vreme berbe.Hibridi kukuruza različitih dužina vegetacija omogućavaju između ostalog pravilniju i blagovremenu obradu i pripremu zemljišta za pšenicu koja u najvećem procentu dolazi iza kukuruza.
Visina i kvalitet prinosa kukuruza u velikoj meri zavisi od hibrida.Razlika u prinosu u zavisnosti od hibrida pri jednakim uslovima gajenja može dostići 10-35 %.I način korišćenja utiče na izbor hibrida : za ishranu stoke,proizvodnju skroba ,kukuruznih pahuljica,ulja,kokica i dr.
Selekcija kukuruza u našoj zemlji je veoma intenzivna ,o čemu govori veliki broj priznatih hibrida.Sem domaćih,tu su još i brojne strane selekcije.Od tako velikog broja hibrida različitih dužina vegetacija proizvodnih osobina i različitih namena ,moguće je sigurno izabrati najbolji hibrid za svaku parcelu.Prema tome izbor hibrida ne treba da predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji kukuruza i postizanju visokih prinosa.

PSSS Valjevo dipl.ing.Snežana Stojković-Jevtić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.326 sekundi
Powered by Kunena Forum