Agrotehnika u službi prinosa pšenice

Više
06 sep 2018 08:31 #34143 od Ivanović Borko
Ivanović Borko je napravio novu temu: Agrotehnika u službi prinosa pšenice
Agrotehnika u službi prinosa pšenice

Faktori koji će uticati na prinos pšenice u sezoni 2018/2019 a na koje svakako možemo uticati je agrotehnika odnosno njeni činioci: plodored, osnovna obrada,predsetvena priprema, đubrenje, setva i mere nege u toku vegetacionog perioda. Pored agrotehnike vremenski uslovi će umnogome uticati na prinos.
1. Plodored – Pšenica ne podnosi monokultutu. Pogoduju joj predusevi koji rano „napuštaju“ parcelu zbog adekvatnije pripreme zemljišta za setvu, kao i predusevi koji zemljište ostavljaju čisto od korova dobrih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina.
2. Osnovna obrada – Način i vreme osnovne obrade zavisi od preduseva, osobina zemljišta i klimatskih uslova područja. Ako je predusev bila biljna kultura za koju je osnovna obrada izvršena na veću dubinu osnovna obrada za pšenicu može biti plića, ali se moraju žetveni ostaci zaorati. Na težim zemljištima orese dublje dok na lakšim peskovitim zemljištima pliće zbog čuvanja vlage.
3. Predsetvena priprema – Predsetvenom pripremom treba obezbediti rastresit sloj koji će prekriti semi i optimalno zbijen sloj na koji će se položiti. Kašnjenje sa pripremom neminovno će prouzrokovati kasniju setvu i kasnije se odraziti na prinos. Na teritoriji PSSS Čačak znatne površine pod krompirom zameniće pšenica i dr. Strna žita pa oni poljoprivredni proizvođači koji na vreme izvade krompir ima će vremena da na vreme izvrše pripremu za setvu i posejaće u optimalnom vremenskom periodu (10-25 oktobar).
4. Đubrenje – Količinu min. Đubriva koju treba primenitizavisi od:
• Preduseva ( ako je krompir predusev nema opravdanosti za đubrenje jer krompir kao prethodni usev nije iskoristio celokupnu količinu đubriva).
• Agroekoloških uslova
• Potencijala regiona
• Genetskog potencijala sorte
5. Izbor sorte – Prilikom izbora sorte pšenice treba voditi računa: biološke osobine (Prinosne sorte, hlebne sorte, sorte poboljšivači). Ekonomski aspekti (različita cena). Organizacioni elementi ( treba gajiti više sorata jer se produžava optimalni rok setve). Kod poljoprivrednih proizvođača još uvek u znatnom procentu se seje seme „ SA TAVANA“, ali taj novac koji se pokušava uštedeti mnogo je manji od novca koji će se dobiti na povećanju prinosa setvom deklarisanog semena pšenice. Na osnovu prethodnog možemo zaključiti da treba koristiti sortno čisto seme jer se povećanjem prinosa opravdava malo veća novčana sredstva uložena u sortno seme.
6. Mere nege u toku vegetacionog perioda – Izuzetno je važno tretiranje od korova, bolesti i štetočina. Fusarium nanosi velike štete. Od ovog patogena izuzetne rezultate pokazalo je tretiranje u fazi cvetanja.

PSSS Čačak Borko Ivanović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.583 sekundi