Suma toplota kod kukuruza-Milenko Đurić, dipl.inž.

Više
29 jun 2018 10:15 #33597 od Đurić Milenko
SUMA TOPLOTA KOD KUKURUZA
U razvoju biljke kukuruza uloga temperature je veoma bitna. Rast biljke kukuruza se vrlo brzo odvija na temperaturama od 10 do 30 0C dok se pri temperaturama ispod ili iznad ovih vrednosti slabije odvija. Svaki hibrid kukuruza kako bi dostigao fiziološku zrelost i završio svoj razvoj zahteva određenu količinu toplote. Izračunavanje sume toplotnih jedinica na dnevnom nivou vrši se po formuli gde se sabiraju dnevna, minimalna i maksimalna temperatura pa se ta vrednost podeli sa dva i od dobijene vrednosti se oduzima 10. U slučaju da su temperature više od 30 stepeni uzima se vrednost 30. Ako su dnevne sume ispod 10 stepeni uzima se vrednost 10 jer kukuruz i u takvim danima ipak ima neki porast. Za određivanje vremena sazrevanja kukuruza vrlo je bitna vrednost toplotnih suma od nicanja pa do oplodnje (svilanja) ili do fiziološke zrelosti odnosno do pojave crne tačke u osnovi zrna kukuruza. Razlika toplotnih suma kod hibrida različitih FAO grupa je najveća u fazi nicanje – metličenje, dok kod drugih faza vegetacije su toplotne sume ujednačenije. Istraživanja koja su rađena pokazuju da se prosek toplotnih suma za FAO grupe se kreće sledećim redosledom. : FAO 100-940; FAO 200-1050; FAO 300-1170; FAO 400-1280; FAO 500-1390; FAO 600-1500; FAO 700-1610. Istraživanja su takođe pokazala da kod istog hibrida sejanog istog datuma u 3 različite godine razlika u danu fiziološke zrelosti između najhladnije i najtoplije godine iznosi 18 dana.Na osnovu ovih podataka moguće je izvršiti mikro i makro rejonizaciju po FAO grupama zrenja.
PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica
Milenko Đurić , savetodavac za ratarstvo

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.387 sekundi
Powered by Kunena Forum