Kiselost u Mačvanskom okrugu - Darko Simić

Više
07 maj 2018 14:05 #32772 od Simić Darko
Simić Darko je napravio novu temu: Kiselost u Mačvanskom okrugu - Darko Simić
U Mačvanskom okrugu kao delokrugu aktivnosti PSSS Šapca preovlađuju kisela zemljišta sa pH vrednošću od 4,5-5,8. Ako uzmemo u obzir da većina gajenih kultura odgovara pH od 6-7 to poznavanje i popravka zemljišne pH vrednosti dobija još više na značaju. Dostupnost pojedinih elemenata za biljnu ishranu ograničeno je pH vednošću zemljišta. Tako biljke mogu usvajati hranljive elemente iz zemljišta samo u okviru odgovarajućeg raspona pH vrednosti, pa se može desiti da nekog elementa u zemljištu ima dovoljno ali da usled pH vrednosti nije dostupan biljkama. Slaba plodnost kiselih zemljišta uzrokovana je pre svega, visokim sadržajem H,Al,Fe i Mn jona i nedostatkom ili smanjenom pristupačnošću Ca, Mg, P i nekih mikroelemanta u adsorptivnom kompleksu zemljišta. KISELOST ne pogoduje radu bakterija, pa prevladavaju gljivice i u zemljištu se nagomilavaju fulvokiseline. Nagomilavanje fulvokiselina podupire se proces razaranja kompleksa apsorpcije, što je vrlo štetno za plodnost zemljišta.
S toga, mi smo prepoznali probleme u proizvodnji te smo aktivno uzeli učešće u popravci kvaliteta zemljišta naročito pH vrednosti zemljišta, svojim savetima na terenu i u teoretskim i na praktičnim radionicama. Poljoprivrednici u Mačvanskom regionu proveravaju kvalitet zemljišta hemjskom analizom i na osnovu nje deluju na istu dobijenim preporukama za meliorativno đubrenje, gde se na osnovu kvantitavinog i kvalitativnog poboljšanja prinosa dobijaju nemerljivo bolji rezultati.

Dipl.ing Darko Simić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.142 sekundi