Adekvatna predsetvena obrada oranica uslovljena agroklimatskim odlikama

Više
22 mar 2018 11:21 #32246 od Popović Dobrivoje
Popović Dobrivoje je napravio novu temu: Adekvatna predsetvena obrada oranica uslovljena agroklimatskim odlikama
Osnovna obrada oranica Šumadije je uglavnom obavljena srednjim ili dubokim oranjem u zavisnosti od setvene namene u prolećnoj sezoni. Tehnologija predsetvene pripreme ima neke uobičajene tj. ustaljene operacije. Neka, manja ili veća odstupanja su uslovljena od agrouslova klime, zemljišta, setvene namene i raspoloživih mašinskih oruđa i agregata.
Međutim, proizvodna kalendarska 2018. god. je nekim svojim agroklimatskim odlikama sa izuzetno značajnim odstupanjima od prosečnih za ove atare, što uslovljava i poseban, pažljiv, stručni pristup tehnologiji obrade oranica tj. pripremi za setvu.
Kao prvo, neophodna je stručna analiza stanja uzornih površina u korelaciji sa klimatskim prilikama. Izuzetno povoljni parametri temperature i vlage krajem prošle i početkom tekuće god. omogućili su za taj period izuzetno kvalitetnu pripremu oranica za setvu ili bar samo zatvaranje brazda. Ne možemo da zaključimo da su ovi poslovi u značajnoj meri određeni iz dva razloga – višegodišnjih ustaljenih navika i nedovoljne stručne dominacije preporuka.
Analizom tekućih tehnoloških uslova i mogućnosti pripreme oranica za setvu stručno zapažanje je sledeće: Već više nedelja poljski radovi vezani za obradu oranica ne mogu da se primene. Zbijen ili skraćen interval setve svih biljnih vrsta prolećne setvene sezone zahteva poseban stručni pristup u pripremi oranica za setvu. Bez posebnih pojedinačnih analiza svake odlike (klime, zemljišta, mašina, agregata...) opštra stručna preporuka traži poštovanje dva bitna momenta:
sa poljskim radovima krenuti isključivo kada to vodno -vazdušni režim osnovne obrade dozvoli bez obzira na kalendarski period.
-pripremu oranica za setvu uključujući i fini setveni sloj obaviti jednofazno sa agregatnim oruđima, izbeći otvaranje i prevrtanje brazde.

dipl.ing Dobrivoje Popović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.556 sekundi