Berba kukuruza u klipu

Više
26 sep 2017 07:55 #30099 od Đurić Milenko
Đurić Milenko je napravio novu temu: Berba kukuruza u klipu
BERBA KUKURUZA U KLIPU
Berba kukuruza počinje kada se kukuruz nalazi u fiziološkoj zrelosti. Berba kukuruza u klipu se odvija kada je vlažnost zrna od 22 do 26% vlage. Postoje dva načina berbe kukuruza u klipu:
A) RUČNA BERBA: Ovaj način berbe je I dalje prisutan na većem broju parcela u brdsko- planinskom području gde su parcele na nagibima tako da nije moguća upotreba mehanizacije, zatim loši, uzani prilazni putevi, ili čak I ne postoje, veći broj radno sposobnih članova gazdinstva i sl. Kukuruz se bere ručno u korpe, prenosi do transportnog sredstva postavljenog pored ili u parceli I potom transportuje do gazdinstva. Podizanje klipova u objekat za skladištenje se obavlja ručno ili pomoću trakastih transportera –elevatora. Prilikom skladištenja vrši se selekcija i u skladište se unose samo čisti, zdravi klipovi. Ovaj proces zahteva veliki utrošak ljudskog rada koji se kreće do 160 radnih sati po hektaru. Uklanjanje kukuruzovine takođe se vrši ručno sečenjem , sakupljanjem, vezivanjem u manje snopove I transportom do gazdinstva gde se koristi kao kabasta stočna hrana. B)MEHANIZOVANA BERBA: Mehanizovana berba kukuruza u klipu se obavlja poljoprivrednim mašinama- beračima. Berači mogu biti vučeni ili samohodni. Vučeni berači su jednoredni ili dvoredni dok su samohodni dvoredni, troredni ili četvororedni. Vučeni jednoredni ili dvoredni berači se koriste na malim ili srednjim gazdinstvima. Mehanizovani berač kukuruza u jednom prohodu vrši sledeće operacije: otkidanje klipa, transport neokomušanog klipa, komušanje, transport okomušanog klipa u bunker i pretovar u transportno sredstvo po punjenje koša. Po pristizanju na gazdinstvo vrši se pretovar klipa u skladišni prostor gde se ubacuje ručno ili pomoću elevatora. U skladište se unose samo zdravi klipovi. Na manjim gazdinstvima ovaj proces se vrši uz upotrebu radne snage koja ručno puni korpe iz kojih se kukuruz ubacuju u elevator i podiže u skladište . Na većim gazdinstvima se dodaje uređaj za komušanje pa tako imamo liniju: transportno sredstvo (prikolica sa otvorom za izručivanje kukuruza prilikom kipovanja)-komušač-elevator- skladište. Ovaj način umesto 10 radnika zahteva prisustvo 3-4 radnika koji paze na nesmetano odvijanje ovog procesa uz nephodne mere zaštite. Berači takođe pri svom radu odvajaju stabljike kukuruza koje su unete u mašinu, sitne ih i razbacuju po polju. Tako usitnjena masa može da se koristi za kabastu stočnu hranu posle baliranja ili da se zaore čime se povećava plodnost zemljišta . Česta je praksa da se na jednoj parceli koriste samohodni berači za takozvano “probiranje” tj. berbu krajnjih redova na parceli (2,3 ili 4) i na taj način pripremi parcela za rad vučenih berača u daljem postupku berbe u klipu.
Milenko Đurić dipl.ing ratarstva

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.269 sekundi