Ogrtanje krompira - formiranje banka

Više
25 mar 2010 09:08 #29660 od Pavlović Goran
U proizvodnji krompira, kao neophodna agrotehnička mera, javlja se potreba za ogrtanjem. Pošto krompir svoj produktivni organ-krtolu formira u zemljištu, od posebne je važnosti kada, kako i na koji način se formira banak, jer od toga u mnogome zavisi visina i kvalitet dobijenog prinosa krompira. Takođe, treba uskladiti i redosled izvođenja operacija u logičnu agrotehničku celinu. Zaštita krompira protiv korova uglavnom se obavlja primenom zemljišnih herbicida, koji deluju tako što formiraju tanak film i sprečavaju klijanje semena korova, pa mere obrade posle primene herbicida, narušavajući taj film, omogućavaju nesmetani rast korova. To znači da međurednu obradu (ako je neophodna), kao i ogrtanje krompira treba obaviti pre primene zemljišnih herbicida, a posle primene herbicida (prometrin, linuron, dual, stomp...) nije poželjno obavljati mere nege. U praksi se kod nas upravo često dešava obrnuto, a ogrtanje krompira se obavlja sa zakašnjenjem, pred cvetanje, kada se povređuje korenov sistem, formirane stolone i stablo što utiče na smanjenje prinosa i na neadekvatno obavljen agrotehnički zahvat.

Bez obzira kako se obavlja sadnja krompira (ručno ili mašinski), matična krtola treba da je pokrivena sa 10-12 cm zemlje. Kod mehanizovane sadnje prednji raonik sadilice otvara zemljište gde se polaže krtola 4-5cmod nivoa zemljišta (gornji deo krtole) i tanjirima se nagrće još zemljišta toliko da ukupno krtola od vrha ima 10-12cm pokrovnog sloja. Nešto veća dubina sadnje je moguća samo na peskovitom zemljištu. Banak koji formira sadilica je u preseku trougaonog izgleda sa oštrim vrhom, pa bi bilo poželjno lakim valjkom poravnati zbog boljeg upijanja vode i kako bi klice rasle prema površini, a ne bočno. Ovakav banak omogućava dobro zagrevanje zemljišta u proleće i i normalno klijanje i nicanje biljaka, ali on nije dovoljan za formiranje krtola pravilnog izgleda i visokog prinosa. U uslovima većih padavina banak erodira i zemljište se brže i više sleže. Proces nicanja biljaka traje kod nenaklijalih krtola 30-35 dana, a kod naklijalih 15-20 dana, što zavisi od toplotnih uslova. U ovom periodu potrebno je povremeno proveravati porast klice i dobro proceniti vreme nicanja kako bi se konačno formiranje formiranje banka obavilo blagovremeno. Pravo vreme za formiranje banka je pred samo nicanje, kada je klica došla do same površine zemljišta i već se uočava po neki formirani prvi list.

Čime ogrtati ???

U našim uslovima proizvođači koriste različita oruđa za ogrtanje. Najčešće su zagrtači sa više redova koje vuče traktor ili za jedan red koje vuče zaprega. Međutim, u zapadno-evropskim zemljama postoje specijalizovane mašine, roto-finišeri, za ovu operaciju (koriste se i za formiranje leja za mrkvu i dr.) koji imaju noževe u međurednom prostoru i rade na principu rotositnilice (freze) koje fino usitnjavaju zemljište. Na taj način se stvaraju praktično idealni uslovi za obrazovanje krtola po obliku i veličini, što rezultira vrlo velikom udelu tržišnih krtola u ukupnomprinosu. Istovremeno, ova oruđa vrlo efikasno uništavaju jednogodišnje korove koji su u fazi klijanaca ili su već iznikli, pa mnogi proizvođači i ne koriste herbicide, jer krompir brzo niče, prekriva zemljište i vrlo je konkurentan korovima u kasnijoj fazi. Pre upotrebe ovakvih oruđa rastura se predviđena količina azotnih đubriva za prihranu useva, koja se ravnomerno unose u zemljište. Posle formiranja banka 4-6 dana, kada se slegne zemljište mogu se upotrebiti zemljišni herbicidi za suzbijanje korova. Ako je banak dobro i pravilno formiran ne bi trebalo primenjivati dodatno ogrtanje.

Izgled banka...

Dobro formiran banak treba da je na poprečnom preseku trapezastog izgleda, kod koga je vrh širine 15-20cm, visine oko 25cm i nagibom bočnih strana u odnosu na zemljište, sa oko 30˚. Ovako moćno formiran banak omogućava vrlo stabilan vodni, toplotni i vazdušni režim u zoni formiranja krtola i visokog prinosa. Posebno velika uloga dobro formiranog banka dolazi do izražaja u ekstremnim uslovima, vrlo vlažnim ili sušnim godinama, ublažavajući ekstremno delovanje klimatskih faktora. Kod nas je primena savremenih mašina za formiranje banka tek u povoju. Od prošle sezone u Vojvodini se koristi nekoliko, a u zapadnoj Srbiji imaju samo dve, gde je najzastupljenija proizvodnja krompira. Cena ovakvih oruđa je takva, da se njihova primena isplati jedino u intezivnoj proizvodnji i na većim površinama. Zato bi, za proizvođače na manjim površinama, pravo rešenje bilo udruživanje sredstava za nabavku ovakvih mašina. Minimum isplativosti je bar 25-30 ha površine za jednu dvoredu mašinu za brdsko-planinsko područje. Neophodan je i traktor snage 60Ks sa pogonom na sve točkove. Kod ovako formiranog banka prskanje useva radi zaštite od bolesti i štetočina obavlja se traktorom sa uskim pneumaticima, ne širim od 30cm, da se ne bi „čepao“ banak.


Korišćen tekst Prof. dr. Zoran Broćić


Goran Pavlović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.417 sekundi
Powered by Kunena Forum