Preporuka potrebnih količina hraniva za kuk, zasnovanoj na Agrohemijskoj analizi

Više
19 sep 2016 11:04 #29397 od Despotović Dušan
Despotović Dušan je napravio novu temu: Preporuka potrebnih količina hraniva za kuk, zasnovanoj na Agrohemijskoj analizi
Potrebna količina hraniva za planirani prinos gajenih biljaka, najlakše se računa na osnovu planiranog prinosa i urađene agrohemijske analize zemljišta.

Da bi znali koliko nam je hraniva potrebno za našu gajenu biljku, moramo znati koliko naša kultura iznosi hraniva sa planiranim prinosom. Pored toga, moramo znati i potencijal svoga zemljišta, a ukoliko nam vremenske prilike ne budu naklonjene, planirani prinos će izostati.


Tabela iznošenja N, P i K, sa tonom prinosa i određenom količinom lisne mase.Na osnovu AAZ, odrađene za parcelu od 1ha, sadržaj lakopristupačnog P2O5 u zemljištu je 22,8 mg, a kalijuma 21,1 mg, dok je zemljište dobro obezbeneno azotom 0,2%. Planirani prinos kukuruza je 9 t/ha suvog zrna. Kukuruzovinase zaorava.


Sa prinosom od 9 t zrna i odovarajućom masom kukuruzovine iz zemljišta će biti izneto:

- azota: 9 x 27 = 243 kg - 73 kg (30% se vraća se kukuruzovinom) = 170 kg
- fosfora 9 x 12 = 108 kg - 27 kg ( 25% se vraća kukuruzovinom) = 81 kg
- kalijuma 9 x 23 = 207 kg - 145( 70% se vraća kukuruzovinom) = 62 kg


Pošto je zemljište optimalno obezbeneno fosforom (22,8 mg) potrebno je uneti fosfora onoliko
koliko se odnese zrnom, 81 kg P2O5. Sadržaj kalijuma u zemljištu je optimalan (21,1 mg) pa je potrebno uneti 50-60% od planiranog odnošenja, 62 x 0,6= 37,2 kg K2O.Pošto je zemljište dobro obezbeneno azotom, potrebe kukuruza iznosiće 9 x 27 = 243 kg/ha

U jesen je potrebno uneti:
1/3 N od 243 kg , odnosno 81 kg

100 % P2O5, odnosno 81 kg
100 % K2O, odnosno 62 kg Pošto je najmanje potrebno kalijuma, količina od 62 kg kalijuma se deli sa sadržajem kalijuma u

nubrivu. Ako koristimo NPK 15:15:15, onda je 62/0,15 = 413 kg/ha. Toliko je potrebno NPK
15:15:15 da zadovoljimo potrebe za kalijumom.

Radi lakšeg računanja uzećemo 425kg NPK 15:15:15
Kako smo ovim nubrivom uneli i deo azota i fosfora, računamo koliko je potrebno još uneti

fosfora i azota nekim drugim nubrivom:
N 425x0,15 =64kg, 81-64=17kg još fali N

P2O5 425x0,15 = 64 kg, 81-64=17kg još fali P2O5,dok su potrebe za K2O namirene iz potrebnih količina NPK.
Preostali fosfor (17kg) ćemo uneti mineralnim nubrivom MAP 12:52:

17/0,52 = 33 kg MAP, sa kojim smo uneli još i 33 x 0,12 = 4 kg N
Potrebno je uneti još 17-4 = 13 kg N/ha

13/0,27 (0,27 je sadržaj azota u min. nubrivu KAN)= 3,5 kg KANa
Dakle potrebno je uneti: 425 kg/ha NPK, 33 kg/ha MAP-a i 3,5 kg KANa.

Za setvu i u vegetaciji treba dati preostali količinu N od 162kg. Pošto je zemljište kiselo, preostali N dodaćemo u vidu predsetvene pripreme i prihrane u formulaciji UREJe 46% N u sledećoj količini:
162/0,46=352kg, od čega u predsetvenoj pripremi 150kg a ostatak u prihranjivanju.


Na ovaj način, odredili smo potrebnu količinu hraniva za prinos kukuruza od 9t/ha zrna.

Sve promene u vrsti hraniva i njihovim količinam veoma se lako preračunavaju na gore opisan način.
Na urađenom primeru možemo izračunati potrebnu količinu i vrstu hraniva za svaku biljnu vrstu, ukoliko raspolažemo sa potrebnim podatcima i znanjima.
Dušan Despotović
dipl ing ratarstva i povrtarstva

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.714 sekundi