Tehnologija proizvodnje sudanske trave - Jorgovanka Vlajkovac PSSS Požarevac

Više
08 maj 2017 11:51 #27882 od Vlajkovac Jorgovanka
Vlajkovac Jorgovanka je napravio novu temu: Tehnologija proizvodnje sudanske trave - Jorgovanka Vlajkovac PSSS Požarevac
Tehnologija proizvodnje sudanske trave

Sudanska trava je vredna krmna biljka, odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban značaj ima u ishrani svih preživara, konja i svinja, koristi se za, napasanje, ishranu u zelenom stanju, za spremanje senaže i silaže. Zbog vremena setve u krmnom konvejeru zajedno sa krmnim sirkom dolazi na poslednje mesto.
Sudansku travu treba gajiti u plodoredu. Seje se najčešće posle strnih žita i đubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je kao predusev, za većinu gajenih biljaka dobra jedino ako se zemljište nakon nje obilno đubri.
Za postizanje visokih prinosa potrbno je pre osnovne obrade zemljišta uneti veliku količinu kako organskih tako i mineralnih đubriva. Stajnjak se upotrebljava u količini od 20-30 t/ha što zavisi od plodnosti zemljišta. Od mineralnih đubriva unosi se 80-220 kg/ha azota, 50-60 kg/ha fosfora i 70-80kg/ha kalijuma. Celokupna količina fosfornih i kalijumovih đubriva, kao i 1/3 azota upotrebljava se pri osnovnoj obradi. Ostatak azota služi za prihranjivanje, u fazi kada biljka ima 5-6 listova i nakon prvog otkosa.
U zavisnosti od načina iskorišćavanja određuje se vreme setve i količina semena za setvu. Sudanska trava je biljka toplih krajeva i ima velike potrbe prema toploti, minimalna temperatura za klijanje semena je 8-10 stepeni pa od toga zavisi prvi rok setve. Obično se shodno agrometeorološkim uslovima na našem području seje po završetku setve kukuruza, u dva do tri roka u razmakun od 15-20 dana. Seje se na rastojanje 20-25 cm uz upotrebu 35- 40 kg/ha semena što zavisi od načina iskorišćavanja. Dubina setve je 3-5 cm u zavisnosti od osobina zemljišta. Nakon setve zasejanu površinu treba povaljati.
Iskorišćavanje sudanske trave počinje ispašom u toku leta, kada biljka dostigne visinu 30- 40 cm, za ishranu u zelenom stanju kosi se pred izbijanje prvih metlica, za spremanje senaže kosi se kada biljka dostigne visinu 60-70 cm, a za spremanje silaže sudanska trava se kosi u fazi metličenja. Zbog brže regeneracije sudanska trava se kosi na visini od 8-10 cm.
Na našem području najčešće se kose dva otkosa sa prosečnim prinosom zelene krme oko 60 t/ ha ( oko15 t/ha sena).


Jorgovanka Vlajkovac

PSSS Požarevac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.332 sekundi