ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I HIGIJENA MLEKA

Više
15 jan 2019 07:28 #35707 od Čalić Srđan
Čalić Srđan je napravio novu temu: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I HIGIJENA MLEKA
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I HIGIJENA MLEKA
Da bi se obezbedila zdravstvena ispravnost mleka potrebno je da proizvođači poznaju minimalne higijenske mere u proizvodnji istog. Za obezbeđivanje ovog uslova presudnu ulogu ima služba za sanitarno–veterinarski nadzor.
Pri takvom nadzoru postavlja se nekoliko osnovnih zadataka i to su:
 sprečiti promet mleka bolesnih životinja;
 isključiti iz prometa mleko životinja hranjenih hranivima koja sadrže materije štetne po ljudsko zdravlje;
 isključiti iz prometa mleko životinja lečenih lekovima štetnim za ljude koji se izlučuju mlekom;
 sprečiti promet mleka životinja kod kojih su primenjene razne veterinarsko–higijenske mere u cilju zdravstvene ili druge zaštite, a koje bi mogle da utiču na higijensku ispravnost i kvalitet mleka;
 sprečiti kontaminaciju mleka iz spoljne sredine mikroorganizmima i materijama štetnim po ljudsko zdravlje. Pri tome naročito obratiti pažnju na patogene mikroorganizme.
Zdravstvena ispravnost i higijena mleka se obezbeđuju kroz:
 nadzor nad zdravstvenim stanjem muznih grla;
 higijenski nadzor na mestu proizvodnje;
 higijenski nadzor transporta mleka;
 higijenski nadzor sabirnog mesta i otkupa mleka;
 higijenski nadzor u mlekarama;
 higijenski nadzor prodaje mleka i proizvoda od mleka.
Srđan Čalić, spec.str.inž. prehrambene―tehnologije

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.295 sekundi