Prijava za pohađanje seminara za fizička lica – decembar 2022

Obaveštavamo vas da će se godišnji Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), koji organizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i Centrom za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača Novi Sad, održati u terminu od 13. do 15. decembra 2022. godine, u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Fontana“. U okviru prvog dana Seminara, 13. decembra 2022. godine, održaće se Svečana Akademija povodom obeležavanja 100 godina savetodavstva u poljoprivredi u Republici Srbiji, u Vrnjačkoj Banji u hotelu „Zepter sa početkom u 17 časova.

Registracija učesnika predviđena je 13. decembra 2022. godine, u hotelu „Fontana“, od 10:00 do 12:30 časova.

Napomena: Učesnici će dobiti Potvrdu o završenoj pojedinačnoj edukaciji/treningu samo ukoliko prisustvo bude verifikovano kroz evidencione liste – spiskove učesnika koje na dnevnom nivou vodi IPN. Napominjemo, potvrda je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl. glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine) samo ukoliko je polaznik u momentu pohađanja Seminara ispunjavao sve uslove propisane članom 9 Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Sl. glasnik 30/10 od 07. 05. 2010.) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Sl. glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Seminar pripada Oblasti – Savetodavni poslovi u poljoprivredi.

Za učešće na skupu kotizacija nije predviđena.

Troškove smeštaja i ishrane, kao i zajedničke večere učesnici snose sami. Smeštaj može biti u hotelima „Fontana“ ili „Zepter“, prema raspoloživom kapacitetu, a po cenama koje važe za učesnike skupa.

Prijava za učešće na Seminaru otvorena je do 9. decembra 2022. godine, preko linka: ovde

Obavezno je navesti da li vam je potreban smeštaj u hotelu.

Prijavljeni učesnici – korisnici smeštaja dobiće detaljnije informacije o korišćenju usluga smeštaja i ishrane u hotelu.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova.

Kontakt osoba: dr Branka Petrović, e-mail: edukacije@ipn.co.rs.

Izvor: IPN