OTKAZIVANJE: Predavanje-PSSS Novi Pazar

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 24.06.2024. sa početkom u 14:30, mesto Pokrvenik, opština Tutin,mala sala hotela Milenijum
iz tehničkih razloga
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar