OTKAZIVANJE: Predavanje-PSSS Novi Pazar

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 09.03.2023. sa početkom u 13:00, mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar – grad,OŠ. Sopoćani
otkazujem predavanje zbog prijavljene online edukacije za Modul 9
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar