Održane edukacije za savetodave 34 PSSS, predstavnike privatnog sektora, poljoprivredne proizvođače i druge subjekte uključene u navodnjavanje i odvodnjavanje: Modul: „Koristi od uvođenja navodnjavanja i odvodnjavanja na teritoriji Republike Srbije“

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (MPŠV) i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz donaciju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), održane su obuke na temu „Koristi od uvođenja navodnjavanja i odvodnjavanja na teritoriji Republike Srbije“.

Dana 26 i 27 septembra 2022. godine u IPN-u održane su obuka za savetodavce iz oblasti ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, melioracija, organske proizvodnje i zaštite bilja predstavnike 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije. Obuku je otvorila i moderirala dr Divna Simić, u uvodnom delu učesnicima obuke obratili su se direktor Instituta dr Rade Jovanović i rukovodioca za saradnju sa FAO na ovim edukacijama prof. dr Snežana Janković, pomoćnik direktora za nauku IPN-a. Obuci su prisustvovali predstavnici FAO.

Dana 28 septembra 2022. godine u Privrednoj komori Srbije, održane su obuka za predstavnike privatnog sektora, poljoprivredne proizvođače, predstavnike instituta i fakulteta i druge subjekte uključene u navodnjavanje i odvodnjavanje.

Dana 29 septembra 2022. godine u Poljoprivrednoj stanici Novi Sad, održane su obuka za savetodavce specijalnosti za ratarstvo, povrtarstvo i zaštitu bilja predstavnike 12 Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Vojvodine.

Obuke je otvorila i moderirala dr Divna Simić, u uvodnom delu učesnicima obuke obratili su se direktor Instituta dr Rade Jovanović, rukovodilac za saradnju sa FAO na ovim edukacijama prof. dr Snežana Janković, pomoćnik direktora za nauku IPN-a, predstavnik FAO Miloš Milovanović, specijalista za podršku investicijama u agrobiznisu, kordinator za poljoprivredu PKS-Privredne komore Beograda Miodrag Veseli, direktor Poljoprivredne Stanice Novi Sad Vladimir Mihić.

FAO je zajedno sa Evropsakom bankom za obnovu i razvoj 2018 godine pokrenuo inicijativu da Srbiji daju podršku za izradu Programa i Akcionog plana navodnjavanja i odvodnjavanja za period 2023-2032. godina kao i Investicionog plana što je podržala Vlada Republike Srbije. Program i akcioni plan su predstavljeni u julu 2022. godine. Nakon toga MPŠV, FAO i IPN smatrali su korisnim da se urade obuke na ove teme kako bi se unapredila znanja i veštine poljoprivrednih savetodavaca, poljoprivrednih proizvođača, predstavnika privatnog sektora i drugih zainteresovanih subjekata uključenih u navodnjavanje i odvodnjavanje. Shvatajući izuzetno značajnu uloga koju Savetodavne službe i savetodavci imaju u transferu znanja i uzimajući u obzir klimatske promene sa kojima se susrećemo i koje su sve prisutnije kao i rastuću potražnju poljoprivrednih korisnika vode, očekuje se da učesnici dobijena znanja na najefikasniji način primene u budućem radu i prenesu do krajnih korisnika.

Predavači:Predavanja vezana za navodnjavanje: prof. dr Ružica Stričević, prof. dr Rade Popović. Predavanja vezana za rodnu ravnopravnost: prof. dr Natalija Bogdanov, prof. dr Marija Babović.

Fotografije za obuke održane 26 i 27 septembra 2022. godine u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi:

 

Fotografije za obuku održanu 28 septembra 2022. godine u Privrednoj komori Crbije:

 

Fotografije za obuku održanu 29 septembra 2022. godine u Poljoprivrednoj stanici Novi Sad:

 

Link objavljenih vesti Privredne komore Srbije: ovde 

Link objavljenih vesti Privredne komore Beograda: ovde

Prezentacije sa obuka u nastavku: preuzmi

 

Izvor: IPN