Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 7: Organska ratarsko – povrtarska proizvodnja

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz donaciju Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd, održana je edukacija za Modul 7: Organska ratarsko – povrtarska proizvodnja.

Edukacije za Modul 7, u trajanju od tri dana, održane su u sledećim terminima:

-12. i 19. oktobar 2022. godine i 22. novembar 2022. godine.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), specijalnosti za ratarstvo i povrtarstvo, organsku proizvodnju, melioracije i zaštitu bilja.

Prvog dana edukacije (12. oktobra 2022. godine), učenjem na daljinu u onlajn okruženju, savetodavci su upoznati sa tehnologijama gajenja prema metodama organske proizvodnje industrijskog bilja: suncokret, soja i uljana repica i tehnologijom organskog gajenja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja: kamilica, neven, bela slačica, žalfija i odoljen. Navedene vrste su detaljno obrađene počev od njihovog značaja, preko klimatskih uslova (zemljište, temperatura i padavine), kompletne agrotehnike (plodored, obrada zemljišta, đubrenje, odabira i nabavke semena, setve, nege useva/zasada, berba, prinos i skladištenje) i prednosti gajenja organskog useva/zasada za svaku navedenu vrstu.

Drugog dana edukacije (19. oktobra 2022. godine), koja je održana u Srednjoj poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rekovcu, savetodavci su upoznati sa tehnologijama organske proizvodnje korenastog, krtolastog i lukovičastog povrća, salata i drugog lisnatog povrća, kupusnjača, plodovitog i vrežastog povrća.

Trećeg dana edukacije (22. oktobra 2022. godine), koja je održana u Srednjoj poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rekovcu, savetodavcima je predstavljena ekološka infrastruktura na gazdinstvu, obrasci i dokumentacija, zahtevi za odobrenja i izuzeća, baza reproduktivnog materijala, obaveze proizvođača uključenih u organsku proizvodnju, obeležavanje organskih proizvoda i proizvoda iz perioda konverzije. Predstavljene su tehnologije organske proizvodnje žita (krupnik, raž, ovas, proso), leguminoza (stočni grašak, crvena detelina, lucerka) i tehnologija proizvodnje heljde.

Cilj edukacije bio je unapređenje postojećih znanja savetodavaca, sa ciljem unapređenja proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima koja se bave organskom proizvodnjom. Organska proizvodnja je aktuelna tema, sa velikim učešćem inovacija i od strateške važnosti kako za društveno socijalni status, tako i za ekološki i ekonomski benefit pojedinca i zajednice u kojoj se obavlja. Spremnost EU i naše administracije da ova vrsta proizvodnje sve više bude zastupljena predstavlja planski pristup rešavanju postojećih problema koji se tiču poljoprivrede, zaštite životne sredine i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Predavač na edukaciji 12. oktobra 2022. godine bio je: dr Vladimir Filipović, viši naučni saradnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd i potpredsednik UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd.

Predavač na edukaciji 19. oktobra 2022. godine bila je: Danijela Pavićević, master, kontrolor za organsku proizvodnju, član UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd.

Predavači na edukaciji 22. novembra 2022. godine bili su: Prof. dr Snežana Oljača, Poljoprivredni fakultet u Beogradu, predsednik Upravnog odbora Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd i dr Vladan Ugrenović, viši naučni saradnik Instituta za zemljište u Beogradu, član UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“, Beograd.

 

Fotografije za edukaciju održanu 19. oktobra 2022. godine

 

Fotografije za edukaciju održanu 22. novembra 2022. godine

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti organske proizvodnje.

Edukativni materijal sa obuke održane 19.10.2022. postavljen je: ovde

Izvor: IPN