Održana edukacija savetodavaca PSSS na temu: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku nemačke Razvojne banke KfW i kompanije BFC (Business & Finance Consulting), održan je četvrti dan edukacije za Modul 5: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan.

Edukacija je održana 25. oktobra 2022. godine, u Rekovcu, kroz teorijska predavanja u okviru Savetovanja „Stanje i perspektive u proizvodnji mleka u Republici Srbiji“, u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i srednje Poljoprivredno – veterinarske škole iz Rekovca.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, zaduženi za poslove stočarstva  i prehrambene tehnologije, kao i veliki broj poljoprivrednih proizvođača.

U ime domaćina, skup je pozdravio direktor Poljoprivredno – veterinarske škole, Ljubiša Stevanović. Savetovanje i edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Predavač na edukaciji bio je prof. dr Predrag Puđa sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Imajući u vidu da je u Rekovcu održan poslednji dan u nizu edukacija za Modul 5, koje su realizovane kao teorijska predavanja i obuke na terenu u drugom i trećem kvartalu 2022. godine, edukacija je imala za cilj rezimiranje sadržaja edukativnog modula i sagledavanje stanja i perspektiva razvoja prerade mleka na gazdinstvu, u okviru pogona male mlekare. Posebna pažnja posvećena je analizi uslova koji treba da budu ispunjeni da bi proizvođači mleka bili motivisani da zasnuju preradu mleka u okviru gazdinstva. Rezimirani su glavni faktori za uspešnu preradu mleka na gazdinstvu, odnosno načini obezbeđenja kvalitetne sirovine, dobra organizacija rada u malom pogonu za preradu mleka, dobra higijenska praksa u proizvodnji, unapređenje tehnoloških postupaka, izbor odgovarajućeg asortimana i obezbeđenje plasmana proizvoda. Naglašeno je da zanatska proizvodnja različitih vrsta sireva na poljoprivrednim gazdinstvima ima dobre mogućnosti za razvoj, imajući u vidu sve veću potražnju za hranom posebnog kvaliteta, specifičnih senzornih svojstava i sa određenog geografskog područja.

 

Materijal sa edukacije dostupan je na sledećem linku: link

Izvor: IPN