Objava: ZIMSKA ŠKOLA-PSSS Beograd

U periodu od 21.02.2023. do 23.02.2023. godine, održana je zimska škola, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, G.O.Grocka,G,O.Barajevo,PSSS Beograd. Zimska škola je počela 21.02.2023. godine u 09:59, i održana je prema sledećem rasporedu:

21.02.2023.

21-02-2023.
09:59 do 11:06 Vinogradarski registar,upis u vinski registar , savetodavac Dejan Marinković
10:04 do 10:46 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Mladen Pavlović
10:17 do 13:14 Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom predpristupnifondovi EU za ruralni razvoj,IPARD , savetodavac Radmila Koprivica
10:58 do 12:46 Značaj organske proizvodnje , savetodavac Marija Milenković
11:36 do 13:40 Zaštita jabuke , savetodavac Tamara Mihailović
11:45 do 12:18 Hranjivi elementi i đubrenje zasada voćaka , savetodavac Zoran Janković
12:15 do 12:45 Saobraćaj i poljoprivreda , savetodavac Željko Lazić
13:23 do 13:40 Unapređenje proizvodnje i prerade grožđa , savetodavac Dejan Marinković

22-02-2023.
09:58 do 10:35 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Violeta Veličković
10:23 do 10:39 Uloga PISa u monitoringu invazivnih štetnih organizama , savetodavac Bojan Mijatović
11:15 do 11:45 Pravilno korišćenje zaštitne opreme,priprema pesticida za tretiranje i propisno odlaganje ambalažnog otpada od pesticida , savetodavac Milan Šević
11:44 do 12:16 Pravilna primena đubriva u ratarstvu , savetodavac Miloš Nikoletić
12:30 do 13:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Dragoljub Krajnović
13:01 do 13:34 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Dragana Stoiljković

23-02-2023.
10:01 do 10:32 Agrotehnika jarih krmnih kultura , savetodavac Miloš Nikoletić
10:32 do 11:01 Odgoj rase Lipicaner u Republici Srbiji , savetodavac Olgierd Jastšenjski
11:15 do 11:45 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Željko Lazić
12:00 do 12:30 Pravilna primena pesticida , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
12:30 do 13:02 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podsticanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog , savetodavac Anka Kačarević
13:21 do 13:53 Podrška interesnom udruživanju razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Mladen Pavlović

U periodu od 21.02.2023 do 23.02.2023godine PSSS Beograd organizovaće Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje kao i iz oblasti Agrarne politike.Na predavanjima će biti izložene teme iz voćarstva, ratarstva, stočarstva, zaštite bilja, organske proizvodnje, kao i iz oblasti agrarne politike koje se odnose na zadrugarstvo i mere IPARD programa u Srbiji, kao i predavanje iz oblasti unapređenja polj.proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka,dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća,dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla, agroekonomije koje se odnosi na troškove na poljopriivrednom gazdinstvu, i PDV-u u poljoprivredi.
Koordinator: Dragana Stoiljković

Izvor: PSSS Beograd