Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Grljan , opština Zaječar – grad, PG Miletić Mića
sa temom:
1. 09:00 do 09:34 Cilj predavanje je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje. , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar