Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 15.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Vlase , opština Vranje – grad, PG. Dragica Jovanović
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Ivica Tomić

Mere agrarne polituke MPŠV
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje