Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 13.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad, PG Tasić Miloš
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Zoran Lazarov

Razgovor o aktuelnim i predstojećim merama agrarne politike MPŠV.
Koordinator: Zoran Lazarov

Izvor: PSSS Vranje