Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 09:03 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Prostorije PSSS Valjevo
sa temama:
1. 09:03 do 09:34 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Predrag Jokić
2. 09:34 do 10:07 E- agrar , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom tribine prisutni su upoznati sa pravilnikom o malim količinama promarnih proizvoda u poslovanju hranom životinjskog porekla i E-agrarom
Koordinator: Predrag Jokić

Izvor: PSSS Valjevo