Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 23.10.2023. godine, sa početkom u 09:03 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala “DDOR Novi Sad” Šabac
sa temom:
1. 09:03 do 10:42 Podsticaji u osiguranju useva , savetodavac Milorad Jocković


Koordinator: Milorad Jocković

Izvor: PSSS Šabac