Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 27.05.2024. godine, sa početkom u 18:31 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, PG Čokanović Zoran
sa temom:
1. 18:31 do 19:02 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Sanja Popović


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac