Objava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 30.10.2023. godine, sa početkom u 10:20 održana je tribina, mesto Kaševar , opština Blace, PG Gmijović Ivana
sa temom:
1. 10:20 do 10:52 Regresiranje premije osiguranja , savetodavac Milan Tošković

Poljoprivrednim proizvođačima biće pojašnjen pravilnik o regresiranju premije osiguranja useva, plodova i životinja, kao i način podnošenja zahteva i potrebna dokumentacija.
Koordinator: Milan Tošković

Izvor: PSSS Prokuplje