Objava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 30.10.2023. godine, sa početkom u 10:31 održana je tribina, mesto Žuč , opština Kuršumlija, Poljoprivrdno gazdinstvo Milanović Milkana
sa temama:
1. 10:31 do 11:04 Razvojseoskog turizma , savetodavac Miljan Milojić
2. 11:05 do 11:36 Pravilnici u oblasti osiguranja , savetodavac Magdalena Todorović

Cilj ove tribine je da se poljoprivrednicima ukaže na značaj razvoja seoskog turizma i benefite koje mogu da imaju od turizma kao i značaj osiguranja useva i na koji način mogu da izvrše povraćaj sredstava za premiju osiguranja.
Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Prokuplje