Objava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 21.08.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Parohijski dom
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Magdalena Todorović
2. 09:31 do 10:04 Javni poziv MPŠV za kupovinu mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnj , savetodavac Miljan Milojić

Proizvođači će biti upoznati sa primenom pravilnika o malim količinama proizvoda koji se proizvode i prodaju na samom gazdinstvu, lokalnim pijacama i služe za snabdevanje potrošača,kao i sa uslovima i načinom ostvarivanja podsticajnih sredstava za ostvarenu investiciju po javnom pozivu MPŠV za kupovinu mašina.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje