Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Suvi Do , opština Žagubica, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Upoznavanje sa platformom eAGRAR , savetodavac Nenad Vujčić

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac