Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 12.10.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Sirakovo , opština Veliko Gradište, Domaćinstvo Stojković Jelene
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Zakon o zemljištu- obaveze polj.proizvođača o parcelama prijavljenim u registar. , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

Cilj tribine je bio da se prisutni upoznaju , sa obavezama poljoprivrednih proizvođača, koje su propisane Zakonom o zemljištu a odnose se na parcele koje se obrađuju a koje su upisane u registar. A sve u cilju očuvanja zemljišta kao resursa neprocenjive vrednosti.
Koordinator: Jorgovanka Vlajkovac

Izvor: PSSS Požarevac