Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Kučevo , opština Kučevo, Skupština opštine
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Uredbe MPŠV iz oblasti stočarstva , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:30 do 10:00 Prednosti elektronske platforme , savetodavac Dragana Urošević
3. 10:00 do 10:30 Kako funkcioniše eAGRAR , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac