Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 24.10.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Barje Čiflik , opština Pirot, Gazdinstvo Dimitrijević Predraga
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Goran Popović

Cilj tribine je da se prisutni upoznaju sa Pravilnikom koji se odnosi na tov grla i uzgoj krave teladi za tov,načinom apliciranja u e-agraru,rokovima i visinom podsticaja.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot