Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 24.10.2023. godine, sa početkom u 11:30 održana je tribina, mesto Divljana , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Bratislava Manića
sa temom:
1. 11:30 do 12:00 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj tribine je bio da se prisutni upoznaju sa Pravilnikom koji se odnosi na tov grla i uzgoj krave teladi za tov,načinom apliciranja u e-agraru,rokovima i visinom podsticaja.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot