Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 11.10.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Blato , opština Pirot, Gazdinstvo Veselinović Tihomira
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj održavanja tribine je bio da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot