Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 23.08.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Radejna , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Nikolov Siniška
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za stočarsku organsku roizvodnju , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja tribine bio je upoznati poljoprivrednike sa aktuelnim Pravilnikom za podsticaje za stočarsku organsku proizvodnju, uslovima,visinom podsticaja i rokovima za podnošenje zahteva preko elektronske platforme e-Agrar.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot