Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 01.06.2023. godine, sa početkom u 13:30 održana je tribina, mesto Vava , opština Babušnica, Gazdinstvo Stanislave Petrović
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Podsticaji za tov grla i krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj tribine je bio da se prisutni upoznaju sa Pravilnikom koji se odnosi na tov grla i uzgoj krave teladi za tov,načinom apliciranja u e-agraru,rokovima i visinom podsticaja.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot