Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 10:55 održana je tribina, mesto Poljska Ržana , opština Pirot, Gazdinstvo Vladana Vasića
sa temom:
1. 10:55 do 11:29 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja tribine je upoznati prisutne sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot