Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 09:31 održana je tribina, mesto Crvena Reka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Biljane Sokolović
sa temom:
1. 09:31 do 10:02 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj tribine je bio da se prisutni upoznaju sa e Agrarom (dobijanje ID broja, značaj i način funkcionisanja e Agrara).
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot