Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Aluloviće , opština Novi Pazar – grad, polj.gazdinstvo Gvozdenović Nebojše
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Invazivne insekatske vrste , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je tribina: Invazivne insekatske vrste, sa kojom ću upoznati poljoprivredne proizvođače.Prisutno je bilo 5 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar