Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, Društvo – Rožajac ul.A. Abdagića bb
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Ivana Majdak
2. 11:30 do 12:00 Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Safet Vesnić

Aktuelni podsticaji MPŠV i Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla, bile su teme tribine sa kojima smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar