Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 16.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, PG Gradimir Vlajović
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Stefan Pajović

Cilj održane tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Stefan Pajović

Izvor: PSSS Novi Pazar