Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 06.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Bele Vode , opština Novi Pazar – grad, Mesna zajednica Bele Vode
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Stefan Pajović

Cilj tribine je bio da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik o osiguranju useva i životinja kao i način apliciranja za subvencije osiguranih stavki.
Koordinator: Stefan Pajović

Izvor: PSSS Novi Pazar