Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 26.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, Filijala Dunav osiguranja
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Pravilnik o podsticajima za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine bio je da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik o osiguranju useva i životinja kao i način apliciranja za subvencije osiguranih stavki.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar