Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 19.10.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Tutin , opština Tutin, Opštinska prostorija u Tutinu
sa temom:
1. 15:00 do 15:45 Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je tribinu koja ima za cilj da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje tema :Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja.Bilo je prisutnih 6.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar